+
phone chat

سیستم ساخت وساز خشک پیگاژ

دسته بندی: ساخت وساز خشک وسبک
واحد:
شرح محصول :

سیستم ساخت و ساز خشک پیگاژ فرآیندی از ساخت رو ارایه میدهد که نیاز به مصالح بنایی مرتبت با آب را حذف میکند .لذا به همین دلیل نام این سیستم را سیستم ساخت و ساز خشک قرار داده ایم . این روش باعث سرعت بخشیدن به فرآیند ساخت و ساز و کیفیت کار نهایی است . باتوجه به حذف آب و مصالح بنایی سنگین ،سرعت ساخت و ساز ،اجرا وکیفیت بالا رفته و این مزیت را فراهم میکند تا یک بنای ۱۰۰متر مربع را ظرف مدت ۴۵روز به بهره برداری قطعی رساند . تمام اجزا ساخت وساز خشک آماده و در یک مرحله به محل احداث ارسال میگردد. سیستم ساخت و ساز خشک پیگاژ مانند احداث هر ساختمانی نیاز به نقشه معماری ،سازه و اجرایی دارد . اگر از این سیستم ساخت وساز بخواهید در محل احداث بهره بگیرید ،حتما نیاز به جواز را هم در نظر بگیرید . اگر شرایط برای اخذ جواز مهیا نیست و امکان ساخت در محل میسر نباشد باید از روش جایگزین تولید در کارخانه و ارسال به محل استفاده کنید !!!که قطعا پیش نیاز این روش این است که تریلی و جرثقیل امکان تردد تا محل نصب ساختمان را داشته باشند . دراین سیستم ساخت وساز تمام کارهای عمرانی و تاسیساتی انجام و فقط فاقد کابینت آشپزخانه و شیر آلات سرویس بهداشتی است . کیفیت این خانه بسیار بالا و به هیچ عنوان با ساخت وساز تر و مصالح بنایی قابل مقایسه نیست ،لذا بهقیمت واحد: فاقد قیمت

چت سریع با ادمین